Barion Pixel

Összefogás az agrárágazat digitalizációjáért

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi  Egyetem  (MATE)  megbízott  rektora  és  dr.  Gál  András  Levente,  a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője a digitalizáció agrár- és logisztikai területein való együttműködésről. 

A  2021.  február  15-én  aláírt  nyilatkozat  a  MATE  jogelődjével  kötött  megállapodás helyébe  lépve  –  elsősorban  az  adatgazdaság  beindításának  támogatása  és  a logisztikai  kompetenciák  fejlesztése  érdekében  –,  kibővített  szakmai  területeken fekteti le a szervezetek közötti együttműködés kereteit.

„A  Digitális  Jólét  Program  a  szakmai  elemző  tevékenységét  eddig  is  a  magyar felsőoktatási  intézmények  hangsúlyos  bevonásával  valósította  meg,  ezzel előmozdítva az intézmények nemzetközi szinten is értelmezhető specializálódását a digitalizációval  összefüggő  témakörökben”  –  mondta  dr.  Gál  András  Levente.

Hozzátette: a DJP az elmúlt időszakban már eredményes együttműködést valósított meg  a  jogelőd  Szent  István  Egyetemmel  a  Kormány  által  2019-ben  elfogadott Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) kidolgozása, annak végrehajtása, valamint Kárpát-medencei és nemzetközi kiterjesztése kapcsán.

- Hirdetés -

A  szakmai  vezető  szerint  mára  egyértelművé  vált,  hogy  a  21.  század  digitális gazdaságának – ezen belül a digitális agráriumnak is üzemanyaga az adat. Ezért a megállapodás  egyik  fontos  eleme  az  adatvezérelt  agrárium  fejlesztése,  amelynek érdekében  a  DJP  és  a  MATE  közös  szakmai  műhelyt  is  létrehoz.  A  műhely tevékenységének részleteit a hamarosan a kormány elé kerülő új adatvagyon törvény elfogadását követően fektetik le.

A megállapodás értelmében a felek együttműködnek a kutatás-fejlesztési projektek, szakdolgozatok,  doktori  kutatási  témák  készítésében,  valamint  a  drónok  és  az  5G agrárágazati  felhasználásának  fejlesztésében.  Gál  András  Levente  felhívta  a figyelmet, hogy a DJP és a MATE sajátos módon azonban nemcsak az agrárium, de a logisztika  területén  is  együttműködést  tervez,  elsősorban  a  szakemberképzés  és  a kutatások területén.

„Az  elmúlt  két  évtizedben  a  világ  mezőgazdasága  teljesen  átalakult,  olyan  fejlődés zajlott le, amelyre korábban, a megelőző 100 esztendőben nem volt példa. Mára az agrárium fejlődésének mozgatórugója a szakmai és az informatikai tudás szimbiózisa, amelyhez  elsősorban  adatokra  van  szükség.  Éppen  ezért  fontos,  hogy  ezeket  az adatokat  és  információkat  rendszerezetten  fogjuk  össze”  –  mondta  Dr.  Gyuricza Csaba, a MATE megbízott rektora – „Ma az egész mezőgazdaság – a világban, de Magyarországon  is  –  arról  szól,  hogyan  lehet  minél  több  adatot  összegyűjteni,  és ezeket  szintetizálva  egy  olyan  tudásra  szert  tenni,  amely  segít  abban,  hogy  a mezőgazdaság  valóban  csúcstechnológiai  ágazattá  válhasson.  A  Digitális  Jólét Programmal  kötött  megállapodás  eredményeként  összefogjuk  azt  a  tudást  és szakismeretet, amely a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen rendszerszinten is rendelkezésre  áll.  Ennek  következtében  egy  Élelmiszergazdasági  Adatközpontot hozunk  létre,  amely  támogatja  a  Digitális  Jólét  Programot  az  új  tudás transzformációjában.  A  DJP-vel  kötött  megállapodás  hozzájárul  Magyarország agrárdigitalizációjának sikeréhez, segítve a hazai mezőgazdaság és vidék fejlődését”.

Digitális Jólét Program

Érdemes elolvasni
NEW technology