Barion Pixel

Innovatív megoldások az energiaszektorban: az ügyféligényekre reagálva fejleszt folyamatosan a Ganz

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. 145 éves tapasztalatára és a legkorszerűbb gyártástechnológiára támaszkodva kínál új, innovatív megoldásokat az ipari termelő vállalatoknak. Az energetikai szektorban is egyre nagyobb szerep jut a digitalizációnak, a Ganz Intelligent Solutions rendszere pedig egyszerre segíti a transzformátorok és forgógépek hatékonyságának és hasznos élettartamának növelését, valamint ezen keresztül az eszközöket működtető vállalatok energiahatékonyságának javítását és működési költségeinek csökkentését.

A folyamatosan növekvő energiaigény és a megújuló alapú energiatermelésére és -hasznosítására való egy­re nagyobb mértékű globális átállás hajtja és alakítja a villamosenergia-szektort. Ahogy arra a Villamose­nergia-ipari Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSO-E) legutóbbi, tízéves hálózat­fejlesztési terve rámutat, Európának 2040-ig évente 6 milliárd eurót kell csak a határokon átnyúló villamos-energia-infrastruktúrába fektetnie, viszont ez évente 9 milliárd euróval csökkenti majd a fogyasztói vég­számlákat. Azonban a szervezet szerint az ambiciózus célok eléréséhez különös figyelmet kell fordítani az innovatív megoldásokba történő beruházásokra, ami­ben nagy szerepe van az olyan energetikai gyártóvál­lalatoknak, mint a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.

 BERUHÁZÁSOKNÁL ÉS FEJLESZTÉSEKNÉL NINCS MEGÁLLÁS

- Hirdetés -

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyár­tó Kft. az elmúlt években új lendülettel, gyártástech­nológiája és termékei folyamatos fejlesztésével veszi ki a részét a transzformátor- és forgógépgyártás te­rületén jelentkező új piaci igények magas minőségű kiszolgálásából. A közel 150 éves, és 2020 óta ismét teljes mértékben magyar tulajdonosi háttérrel működő vállalat számos olyan fejlesztést és beruházást kezdett el, amelyek azt mutatják, hogy a Ganz nemcsak követi a nemzetközi piaci változásokat, hanem tevékenységével élen jár a legújabb piaci trendekben. Mind a transzformátorok, mind a forgógépek tekin­tetében növekszik az igény a digitalizációs megoldá­sokra, melyek számos lehetőséget és előnyt kínálnak. Például a valós idejű adatgyűjtés vagy a javítási és megelőző karbantartási figyelmeztetések támogatják a tényeken és mért értékeken alapuló döntéshozatalt, az optimális gyártástervezést, valamit a gyors és költ­séghatékony ügyfélkiszolgálást. Mindezek egyszerre segítik az üzembiztos működés fenntartását, illetve a javítási és karbantartási költségek alacsonyan tartását. A Ganz tápiószelei forgógépgyárában 14 millió euró értékű beruházás indult el 2024-ben, melynek része­ként a vállalat a teljes termelési folyamatot moderni­zálja. Ennek keretében újgenerációs gyártóberendezés, egy lézervágógép is helyet kap a gyárban, amely a for­gógépekhez szükséges mágneslemezeket készíti; ezzel teljesen leváltva az eddig használt technológiát. A gép legfőbb jellemzője a rugalmasság, amely lehetővé teszi, hogy a Ganz egyedileg gyártott termékeit és személyre szabott megoldásait az eddigieknél is magasabb hatás­fokon tudja megrendelőinek kínálni.

A transzformátorgyárban használt géppark moderni­zációját szintén prioritásként kezeli a vállalat. A ter­melésben kulcsfontosságú szerepet betöltő gombolyí­tó üzem fejlesztése zajlik jelenleg, amely élvonalbeli információs technológiát visz a gyártási folyamatba. A Ganz hazai szakcégekkel együttműködve olyan megoldást fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy az iparág a jövő technológiáját használja. Emellett a transzfor­mátorgyártásban a szűk keresztmetszetek megszün­tetésén dolgozik, hogy ezzel is segítse a megrendelők gyors és hatékony kiszolgálását. Mindezek mellett a Ganz egy új tesztlaboratóriumot is kialakított, amely sokkal pontosabb méréseket tesz lehetővé, ezáltal a vevői igények kielégítését is meg­könnyítik a transzformátor és a forgógép üzletágban egyaránt. Tápiószelei transzformátorüzemben a labo­ratórium 2023 végén 5 évig érvényes MSZ EN ISO/ IEC 17025:2018 tanúsítványt kapott. A jelenleg futó beruházások mellett a Ganz folyama­tosan mérlegeli, hogy milyen további beruházásokkal tudja versenyképességét tovább erősíteni és az ügyfél­igényeket még teljesebben kiszolgálni.

INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL AZ ENERGIAHATÉKONY GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN

A transzformátorok, valamint nagy teljesítményű villamos motorok és generátorok gyártásával, illetve nagyfeszültségű készülékek szervizelésével foglalkozó társaság egyik legnagyobb eredménye, hogy 2022-ben sikeresen vezette be a piacra intelligens digitalizációs rendszerét Ganz Intelligent Solutions néven. Ennek segítségével a kialakulóban lévő meghibásodások még a kezdeti fázisukban, a lehető legalacsonyabb költség mellett, tervezetten háríthatóak el, ezzel minimali­zálva a villamosenergia hálózatra és annak üzemel­tetésére kifejtett hatását. A flexibilis rendszer lehe­tőséget biztosít továbbá a transzformátorok termikus állapotának nyomonkövetésére, az olajtartalom vegyi összetételének vizsgálatára, az optimalizált berende­zéskihasználtságra, a hűtésoptimalizálásra, valamint előzetes hűtéssel a túlterheléssel járó időszakra való felkészülésre is.

Az innovatív megoldást előzetes piackutatások eredmé­nyeként a vállalat 2023-ban a forgógépekre is kiterjesz­tette, a gépek házára szerelt digitális egységgel többek között valós időben kaphatunk információt a forgógé­pek szigetelésének és csapágyainak működéséről.

A rendszerben az egyedi igények szerint konfigurálha­tó riasztásokkal teljesen testre szabható, hogy az egység milyen feltételek fennállása esetén küldjön értesítést az üzembentartók számára. Ez hozzájárul az ellátásbiz­tonság javításához, amellyel garantálható, hogy az akár 30–40 éves élettartammal rendelkező villamos gépek folyamatosan, megbízhatóan és biztonságosan működ­jenek, és hasznos élettartamukat akár meg is hosszab­bítsák. A vállalat forgógépekre kifejlesztett intelligens megoldása egyedülálló technológiai újítás, amelynek köszönhetően a Ganz világszinten is a nehézipar dig­italizációs törekvéseinek élvonalába került.

A nagy sikerre és a megrendelői igényekre való tekin­tettel a Ganz további értéknövelő bővítéseket tervez az Intelligent Solutions termékkínálatában. Jelenleg a vállalat olyan fejlesztésen dolgozik, amely a technoló­giával felszerelt eszközök működését teljes egészében képes lefedni, és a felügyeleti funkciókon túl a digita­lizáció adta további lehetőségeket is kihasználja. Az új megoldás lehetővé teszi a flottán belüli eszközök azonnali komparatív értékelését is. A csúcstechno­lógiás fejlesztéssel az Intelligent Solutions képes lesz maximalizálni a kiszámíthatóságot, a rendelkezésre­állást és a hatékonyságot, ezzel megrendelőit is segítve a versenyképes és megbízható működésben.

ganzelectric.com

NEW technology